Kort info om GBRF:                             

Grännabygdens Ryttarförening bildades 1992 och består av ca 110 medlemmar.

 

GBRF’s anläggning finns i Södra Jorstorp, Gränna. Här finns ridhus, ridbana, klubbstuga, hagar och boxplatser för 16 hästar samt en lösdrift för 3 hästar. Föreningen verkar för att medlemmarna ska kunna utnyttja anläggningen till överkomliga priser varför verksamheten helt bygger på ideella insatser av föreningens medlemmar. Exempel på aktiviteter som anordnas av klubben är tävlingar och träningar i hoppning och dressyr, studiecirklar och föreläsningar.

 

I klubben har vi bla ryttare som motionsrider och ryttare som tävlar på klubb- upp till SM-nivå med fina resultat. De sista åren har GBRF även haft stora framgångar i lagtävlan och kommit till final i DivII Hopp Ponny, DivI och DivII Dressyr Häst, DivI och Elit Dressyr Ponny. Det är fantastiskt bra av en så liten klubb med få medlemmar att nå så otroliga resultat!!

 

Bland klubbens syften ingår att medverka till att klubbens medlemmar kan ägna sig åt ridning utan att kostnaderna blir för höga. GBRF har en anläggning vid Södra Jordstorp i Gränna, som är en bas för klubbens medlemmar. Här finns ridhus, ridbana, klubbstuga, hagar och uppstallningplatser för 16 hästar och en lösdrift för 3 hästar. Stallbyggnad och klubbstuga med tomt ägs av föreningen. Ridhuset är föreningens egendom och för marken finns tomträtt. Omgivande betesmarker arrenderas av Jönköpings kommun. Anläggningen är mycket vackert belägen inom landskapsbildsskyddat område och vår ambition har hela tiden varit att ha en snygg och prydlig anläggning som passar väl in i landskapet.

Föreningen verkar för att medlemmarna ska kunna utnyttja anläggningen till överkomliga priser varför verksamheten helt bygger på ideella insatser av föreningens medlemmar. Exempel på aktiviteter som anordnas av klubben är tävlingar och träningar i hoppning och dressyr, körkurser, studiecirklar, studieresor, föreläsningar, uppvisningar, långritter m.m.

Föreningen hyr även ut anläggningen till andra föreningar och personer till rimliga priser. 

 

 

Föreningens uppdaterade stadgar finns att läsa här