Anläggningsavgift

För att nyttja föreningens ridhus och ridbana vid Grännalogen gäller två villkor:

Du ska vara medlem i föreningen och betala ridhus/ridbaneavgift samt eventuell

bokningsavgift vid enstaka tillfällen.

 

Anläggningsavgiften betalar Du via: 

Hyra för boxplats på Grännalogen, ridhus/ridbanekort, terminsavgift eller engångsavgift.

 

Inbetalning av avgiften görs till Bankgiro: 5788-6848

 

 

Anläggningsavgift från och med 2016-01-01:

 

1. Årskort: 1200 kr gäller ett år från inbetalningsdagen.  Ange om det gäller per person eller per häst vid inbetalningen!

 

2. Familjeårskort 1800 kr (endast årskort kan lösas per familj och alla medlemmars namn måste anges)

 

3. Halvårskort: 900 kr gäller 6 månader från inbetalningsdagen. Ange om det gäller per person eller per häst vid inbetalningen!

 

4. Engångsavgift: betalas för att nyttja ridhuset/ridbanan vid enstaka tillfällen. Pris per påbörjad timme 100 
kronor.

 

5. Terminsavgift: 300 kr gäller halvårsvis och 50 kronor vid enstaka tillfällen i samband med av GBRF organiserad träning.

 

6. Övrigt: Utöver detta kan medlemmar boka ridhuset/ridbanan under bokningsbara tider och detta kostar då 100:- per timme.  Ej bokningsbara tider är mellan 16.00-20.00 (dock är det öppet för bokning när det gäller större aktiviteter ex körkurs eller träning som är öppen för medlemmar). Bokningen ska ske minst 3 dagar i förväg.