Grännabygdens Ryttarförenings styrelse 2019

Ordförande: Pernilla Sanden Strömberg
0707683653, psanden@live.se

Vice ordförande: Lisa Blomqvist
0704283345, lisa.blomqvist@stalljoli.se

Sekreterare: Sofia Hultman
0730493399, sofiahultman@live.se

Kassör: Sara Gustavsson

Ledamot: Karin Sjögren

Ledamot: Åsa Claesson

Suppleant: Linn Rudenstam

0708590715, linn@rudenstams.se

Suppleant: Lisa Fridh


US representanter: Oliva Carlsson