Dags att betala medlemsavgift för 2020!

 

         250 kr per person eller 750 kr för familj

         läs mer under GBRF informerar/Avgifter

  ..

 

 

                                  

Varannan tors kommer Lasse Berglund till oss på Grännabygdens RF för träning.

Första gruppen startar 17.00  

Är du intresserad att vara med?

Hör av dig till Tisse för mer info och anmälan på 070 147 58 50

   ...

 

  .................... 

 

Grännabygdens ryttarförening har beslutat att gå ut med ett erbjudande för att gynna våra medlemmar.

Alla ryttare som tävlar för oss får halva licensen betald.

Du kan även hos styrelsen ansöka om ”lagpeng” vid gemensamma träningar i lagen. 

Vid behov av uppstallning /övernatting i samband med lagtävling kan du även hos 

styrelsen ansöka om subventionering. 

 

Vi har en önskan om att de som får sin licens subventionerad är ute och representerar 

 

Grännabygdens Ryttarförening vid fyra tillfällen/år. 

För att ta del av dessa förmåner krävs att du hjälper till som funktionär  i av GBRF arrangerade tävlingar eller pay and ride/pay and jump med minst 4 timmar/termin. Om du inte deltar enligt detta faktureras du för subventioneringen i slutet av året. När du betalt din licens ska du maila grannabrf@hotmail.com kontouppgifter för att få återbetalning.